teemea

Vzdelávacia platforma pre firmy a školy

Teemea je vzdelávacia platforma, prostredníctvom ktorej učitelia tvoria online kurzy pre svojich žiakov. Okrem toho si na platforme otvárajú svoje triedy, zadávajú žiakom úlohy, komunikujú s nimi, realizujú live webináre a sledujú aktivity a progres detí, poskytujúc im pritom spätnú väzbu. Teemea umožňuje premeniť všetok učebný obsah na online lekcie a kurzy, ktoré interaktívnou a multimediálnou formou umožnia deťom a študentom učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek.

obrázok
teemea_icon
divider-bottom

ČO DOKÁŽE TEEMEA?

 • Založenie online školy
 • Vytváranie učebných tímov
 • Tvorba lekcií a kurzov
 • Ukladanie kurzov do knižnice
 • Zadávanie úloh a výziev
 • Diskusie (chat) v tímoch
 • Posielanie súkromných správ medzi členmi tímov
 • Sledovanie progresu v učení
 • Štatistiky sledujúce aktivitu učiacich sa
 • Lajkovanie príspevkov
 • Administrácia databáz
 • Live webináre (v procese integrácie)
 • Tvorba a realizovanie testovania (dostupné čoskoro)
 • Prieskumy (dostupné čoskoro)

POUŽÍVAJTE PLATFORMU TEEMEA PRE ŠKOLY TERAZ ÚPLNE ZADARMO

Registrovať školu

V tíme Soficreo veríme v to, že jednou z najdôležitejších ľudských schopností je práve schopnosť navzájom si pomáhať. Preto sme sa rozhodli ponúknuť našu vzdelávaciu platformu Teemea základným a stredným školám na Slovensku zadarmo počas celého trvania pandémie COVID-19. Sme presvedčení, že Teemea zásadným spôsobom uľahčí učiteľom aj žiakom pokračovať vo vzdelávaní a posunúť ho o niekoľko krokov ďalej.

Ak ste zástupca či učiteľ základnej, alebo strednej školy, a máte záujem používať platformu Teemea zadarmo, kontaktujte nás.

divider-bottom

Teemea pre firmy

Okrem klasickej verzie platformy Teemea ponúkame aj verziu Teemea for Businesses.

Teemea for Businesses je vhodným nástrojom najmä pre malé a stredné podniky, ktoré si potrebujú zlepšiť svoje zručnosti, alebo sa naučiť nové. Funguje veľmi dobre aj na zácvik nových zamestnancov.

Pre veľké podniky je Teemea for Businesses vhodným komplementárnym nástrojom ku veľkým softvérovým riešeniam. Môže plniť rolu autoringového nástroja na rýchlu produkciu učebného obsahu do systému na riadenie výučby (LMS), alebo slúžiť ako doplnkový mikro LMS pre externú obchodnú sieť, ktorej spoločnosť nevie alebo nemôže sprístupniť interné LMS, využívané na vzdelávanie zamestnancov.

Kontaktujte nás, ak máte záujem o využitie Teemea for Businesses vo vašej spoločnosti.

Viac

Registrácia pre firmu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné